Sold 8 Chevron Nov 100 Calls @ 5.45 Bot @ 2.80 Gain$ 2120